OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W JAWORZNIE

ul. Jagiellońska 9, 43-602 Jaworzno (Szczakowa)

tel. (32) 618-19-77

lub (32) 745-12-00

poniedziałek - czwartek: 7.00 – 19.00
piątek: 7.00 – 15.00
sobota, niedziela: nieczynne

 

Ogólnopolska akcja psychoedukacyjna "RE:AKCJA W DEPRESJI" - 23.02.16-23.03.16

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie serdecznie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji psychoedukacyjnej "RE:akcja w depresji", która w okresie od 23 lutego 2016 do 23 marca 2016, będzie prowadzona również w Jaworznie.

http://archiwum.oik.jaworzno.pl/download/depresja2.pdf

ZOBACZ

Kampania lokalna z przeciwdziałania przemocy "Bezpieczna rodzina - Bezpieczne dziecko"

Głównym celem projektu "Bezpieczna rodzina - bezpieczne dziecko" jest zwiększenie dostępności do oddziaływań profilaktyczno - edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych ukierunkowanych na dzieci, kobiety i matki doświadczające przemocy, rodziców i opiekunów dzieci. Zapobieganie nadużyciom seksualnym wobec dzieci. Edukacja psychologiczno - prawna dla osób doświadczających przemocy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

ZOBACZ

Dopalacze - nowe narkotyki

"W ramach realizacji zadań wynikających z Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 - 2016 dla Gminy Miasta Jaworzna,a także z uwagi na serię zatruć dopalaczami w ostatnim okresie Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie podejmuje następujące działania:
- Kampania informacyjna w formie artykułów tematycznych z zakresu dopalaczy;
- Punkty mobilne informacyjno - edukacyjne
- Wywiadówki z rodzicami, nauczycielami i dyrektorami szkół
- Zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach z terenu miasta Jaworzna (szerzej w "Oferta")
- Program "FreD goes net" dla młodzieży eksperymentującej ze środami psychoaktywnymi

ZOBACZ

"FRED GOES NET - program wczesnej interwencji" - Aktualnie trwa nabór do nowej grupy!

W roku 2015 w Ośrodku Interwencji Kryzysowej kontynuowany jest program wczesnej interwencji "FreD goes net" dla młodych ludzi eksperymentujących ze środkami psychoaktywnymi. Program "FreD goes net" skierowany jest do osób w wieku od 14 do 21 lat, z grupy ryzyka i zagrożonych uzależnieniem, po raz pierwszy przyłapanych na stosowaniu środków psychoaktywnych - narkotyków, dopalaczy, alkoholu, leków. Jeśli dowiedziałeś się, że Twoje dziecko stosuje takie środki, zgłoś je do programu!

ZOBACZ

Zajęcia profilaktyczne dla szkół

Oferta zajęć profilaktycznych dla młodzieży realizowanych w ramach działań profilaktycznych Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Jaworznie.

AKTUALNA OFERTA

O nas

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest wielofunkcyjnym ośrodkiem wsparcia. Placówka świadczy pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji rodzinnej lub trudnych przeżyć osobistych.

Cele:

  1. Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie interdyscyplinarnych działań w zakresie interwencji kryzysowej, podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu.
  2. Ośrodek realizuje zadania powiatu w zakresie poradnictwa specjalistycznego oraz interwencji kryzysowej nałożone przepisami oraz wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Zadania:

  • Ustalenie źródeł kryzysu klienta.
  • Określenie stanu psychicznego i społecznych skutków kryzysu.
  • Przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
  • Zapewnienie ochrony w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia osób i rodzin, które zostały dotknięte kryzysem, poprzez usunięcie zagrożenia lub izolację.
  • Diagnoza sytuacji kryzysowej i w zależności od rozpoznania podjęcie dalszych działań na rzecz osób w kryzysie, by zapewnić im kompleksową pomoc.
  • Stała współpraca z instytucjami w zakresie rozwiązywania problemu przemocy i realizacji procedury „Niebieskiej Karty”.
  • Zapewnienie schronienia dla matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci, kobiet w ciąży, osób doznających przemocy oraz osób bezdomnych – mieszkańców Jaworzna, którzy przeszli już etap socjalizacji w ośrodkach wsparcia – noclegowniach miejskich i rokują nadzieję na usamodzielnienie.
  • Diagnoza osób zagrożonych uzależnieniem lub będących uzależnionych od narkotyków, motywowanie do podjęcia leczenia.

więcej »

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko
Nr telefonu*
Mail*

Opisz swój problem:

Zabezpiecznie antyspamowe: w pole poniżej wpisz za pomocą cyfr liczbę
pięćdziesiąt sześć

*jeśli chcesz, abyśmy się z Tobą skontaktowali i mogli Ci pomóc, musisz podać swój telefon lub/i mail.

Kontakt mailowy

W każdej chwili możesz skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej. Na Twoje maile czekamy pod adresem:

oik@archiwum.oik.jaworzno.pl


http://www.archiwum.oik.jaworzno.pl/aktualnosci.php?a=109

http://cpz-med.com.pl/

http://pssejaworzno.pis.gov.pl/index.php